Díjazás

Átláthatóság, egyértelműség és kölcsönös megelégedés”

Irodánk garanciát vállal arra, hogy az egyes ügyekre vonatkozó, a megbízó és az ügyvéd között szabad megállapodás tárgyát képező ügyvédi díjazásról a megbízót a jogi tanácsadás megkezdése előtt minden esetben előre és világosan tájékoztatjuk. Az ügyvédi díjazás minden esetben az ügy egyedi körülményeire tekintettel kerül megállapításra.

Irodánk alapvetően kétféle díjkonstrukciót alkalmaz:

Óradíj alapú elszámolás előzetes díjbecsléssel

A megbízás egyes részfeladataira lebontott díjbecslés megadásával a megbízót előre, írásban tájékoztatjuk a konkrét megbízás várható ügyvédi díjáról. Ha a megbízás során világossá válik, hogy az előzetesen közölt díjbecslés előre nem látható okok miatt várhatóan túllépésre kerül, irodánk erről, valamint a várható, az előzetes díjbecslést meghaladó ügyvédi díjazásról haladéktalanul tájékoztatja a megbízót.

Fix díjazás

Ha a megbízás egy jól körülhatárolható jogi tanácsadásra vonatkozik, az ügyvédi munkadíj egy megállapodott összegben kerül meghatározásra.