Sportjogi szolgáltatások

“Péter Rippel-Szabó is a key name for broadcasting and sports law.”

/”Rippel-Szabó Péter szakértő a közvetítési jogok és a sportjog területén”/

/Legal500, 2016/

Irodánk hosszú évekre visszanyúló nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkezik a sportszektor valamennyi szereplőjét érintő jogkérdésekben elsősorban a labdarúgás, továbbá az atlétika, az erőemelés, a jégkorong, a taekwondo és számos további küzdősport és sport területén. Irodánk sportolók, sportszervezetek, sportszövetségek, szponzorok, edzők, sportrendezvény-szervezők, médiatársaságok, ügynökségek, játékos-ügynökök és intézmények részére rendszeresen nyújt sporttal kapcsolatos jogi tanácsot.

Irodavezetőnk, dr. Rippel-Szabó Péter ügyvéd Prof. Dr. Klaus Vieweg ösztöndíjas diákjaként az Erlangen Nürnberg Friedrich-Alexander Universität-en sportjogi irányultságú, kitűnő minősítésű magister LL.M. diplomát szerzett, valamint számos hazai, valamint angol és német nyelvű folyóiratban, vezető gazdasági lapban és ismert internetes fórumon publikált és publikál a sport és a jog összefüggéseit elemező írásokat, társszerzője a „Sportjog II. – A sport civiljoga” c. tankönyvnek [a teljes publikációs listája itt érhető el], továbbá a TMC Asser Instituut megbízásában kizárólagos nemzeti szakértőként működött közre az Európai Bizottság részére készült sportesemény szervezők jogaira és a sportfogadási csalások megelőzésére és leküzdésére vonatkozó EU-s tanulmányok Magyarországgal kapcsolatos részeinek elkészítésében.

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik az alábbi ügyekben:

Edzők munkaszerződéseinek véleményezése és tárgyalása.

Játékos-ügynökök részére képviseleti szerződések elkészítése és tevékenységük teljes spektrumát átfogó tanácsadás (sportszerződések, szponzori megállapodások véleményezése, sportszövetségi szabályozáshoz kapcsolódó tanácsadás).

Médiatársaságok részére rövid híradáshoz, szabad felhasználáshoz kapcsolódó tanácsadás, piracy és értesítési-eltávolítási eljárásokban való képviselet, közvetítési jogok értékesítésére vonatkozó szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása.

Sportegyesületek alapításához és módosításához kapcsolódó iratszerkesztés és bíróság előtti képviselet, a mindennapi működéshez kapcsolódó jogi tanácsadás, belső szabályzatok elkészítése, fegyelmi eljárás során történő képviselet.

Sportolók amatőr és hivatásos sportszerződéseinek és szponzorálási megállapodásainak elkészítése, véleményezése és tárgyalása, átigazoláshoz kapcsolódó tanácsadás, fegyelmi tárgyalások során történő jogi képviselet.

Sportrendezvény-szervezők részére tanácsadás az illetékes sportszövetséggel való szerződés megkötésével összefüggésben, valamint tanácsadás a sportverseny vagyoni értékű jogai értékesítéséhez kapcsolódóan.

Sportszervezetek részére sportolók megbízási és munkaszerződéseinek elkészítése és véleményezése, megszüntetésükkel kapcsolatos tanácsadás különösen a Magyar Labdarúgó Szövetség, a FIFA és UEFA szabályzataira és a CAS joggyakorlatára tekintettel, sportolók személyes és különleges adatainak kezelésével összefüggő tanácsadás, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések elkészítése.

Sportszövetségek részére alapszabály és egyéb belső szabályzatok elkészítése és felülvizsgálata, ügyészség és bíróság előtti képviselet, versenyrendszeren kívüli nem engedélyezett versenyek szervezőivel szemben való fellépés és képviselet.

Szponzorok részére marketing, szponzori és arculat-átviteli szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása.

Ügynökségek részére vagyoni értékű jogok használatára vonatkozó szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása (licensing, sublicensing) és szerződésszegés esetén a szerződéses rendelkezések érvényesítlse a jogsértő partnerrel szemben.