Sportjogi szolgáltatások

Péter Rippel-Szabó “focuses on commercial matters with niche sports sector expertise” (Legal500 2021), “is a key name for broadcasting and sports law” (Legal500 2016) and is a rising star in TMT (Legal500 2020, 2021)

Irodánk hosszú évekre visszanyúló nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkezik a sportszektor valamennyi szereplőjét érintő jogkérdésekben elsősorban a labdarúgás, továbbá az esport, a teqball, az atlétika, a tenisz, az erőemelés, a jégkorong, a taekwondo és számos további küzdősport és sport területén. Irodánk sportolók, sportszervezetek, sportszövetségek, szponzorok, edzők, sportrendezvény-szervezők, sportszergyártók, médiatársaságok, ügynökségek, játékos-ügynökök és intézmények részére rendszeresen nyújt sporttal kapcsolatos jogi tanácsot.

Irodavezetőnk, dr. Rippel-Szabó Péter ügyvéd Prof. Dr. Klaus Vieweg ösztöndíjas diákjaként az Erlangen Nürnberg Friedrich-Alexander Universität-en sportjogi irányultságú, kitűnő minősítésű magister LL.M. diplomát szerzett, valamint számos hazai, valamint angol és német nyelvű folyóiratban, vezető gazdasági lapban és ismert internetes fórumon publikált és publikál a sport és a jog összefüggéseit elemező írásokat, társszerzője a „Sportjog II. – A sport civiljoga” c. tankönyvnek [a teljes publikációs listája itt érhető el], továbbá a TMC Asser Instituut megbízásában kizárólagos nemzeti szakértőként működött közre az Európai Bizottság részére készült sportesemény szervezők jogaira és a sportfogadási csalások megelőzésére és leküzdésére vonatkozó EU-s tanulmányok Magyarországgal kapcsolatos részeinek elkészítésében, illetve a LawInSport nemzetközi sportjogi oldal Editorial Board tagja, melynek keretei között számos világszerte ismert és elismert sportjogásszal együtt dolgozhat a sportjog fejlődése és fejlesztése érdekében.

A dr. Rippel-Szabó Péter által vezetett jogi tanácsadói csapat a Wolters Kluwer Jogászdíj “Az év csapata compliance kategóriában 2019” díjat nyerte “Az esport sportszövetségi szabályrendszerének felépítése és sportágként való intézményesítése Magyarországon” c. pályázatával.

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik az alábbi ügyekben:

Edzők munkaszerződéseinek véleményezése és tárgyalása, képviselet jogvitás ügyekben.

Játékos-ügynökök részére képviseleti szerződések elkészítése és tevékenységük teljes spektrumát átfogó tanácsadás (sportszerződések, átigazolási ügyek, szponzori megállapodások véleményezése, sportszövetségi szabályozáshoz kapcsolódó tanácsadás).

Médiatársaságok részére rövid híradáshoz, szabad felhasználáshoz kapcsolódó tanácsadás, piracy és értesítési-eltávolítási eljárásokban való képviselet, közvetítési jogok értékesítésére vonatkozó szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása, online tartalom értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás.

Sportegyesületek alapításához és módosításához kapcsolódó iratszerkesztés és bíróság előtti képviselet, a mindennapi működéshez kapcsolódó jogi tanácsadás, belső szabályzatok elkészítése, fegyelmi eljárás során történő képviselet.

Sporteszköz-gyártók részére beszállítói és egyéb szerződésminták, szponzorálási és nagyköveti (ambassador) megállapodások, események szervezéséhez és eseményeken való részvételhez kapcsolódó szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása.

Sportolók amatőr és hivatásos sportszerződéseinek és szponzorálási és egyéb brand-képviseleti megállapodásainak elkészítése, véleményezése és tárgyalása, átigazoláshoz kapcsolódó tanácsadás, fegyelmi tárgyalások során történő jogi képviselet, továbbá bíróság és sportszövetségek előtti képviselet.

Sportrendezvény-szervezők részére tanácsadás az illetékes sportszövetséggel való szerződés megkötésével összefüggésben, valamint tanácsadás a sportverseny vagyoni értékű jogai értékesítéséhez kapcsolódóan.

Sportszervezetek részére sportolók megbízási és munkaszerződéseinek elkészítése és véleményezése, megszüntetésükkel kapcsolatos tanácsadás, sportolók személyes és különleges adatainak kezelésével összefüggő tanácsadás, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződések elkészítése, online sportfogadási jogok értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás.

Sportszövetségek részére új sportág sportszövetségének felépítéséhez, teljes szabályzati és szabályozási struktúrájának elkészítéséhez, versenyszervezéshez és működéséhez kapcsolódó tanácsadás, alapszabály és egyéb belső szabályzatok elkészítése és felülvizsgálata, ügyészség és bíróság előtti képviselet, versenyrendszeren kívüli nem engedélyezett versenyek szervezőivel szemben való fellépés és képviselet.

Szponzorok részére marketing, szponzori és arculat-átviteli szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása.

Ügynökségek részére vagyoni értékű jogok használatára vonatkozó szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása (licensing, sublicensing) és szerződésszegés esetén a szerződéses rendelkezések érvényesítése a jogsértő partnerrel szemben.

Versenyszervezők részére komplex nemzetközi sporteseményekre vonatkozó versenyszervezési szerződések véleményezése, tárgyalása, tanácsadás a versenyek gyakorlati megszervezésével kapcsolatban a pályázati szakasztól a versenyek lezárultáig, széleskörű tapasztalat ilyen jellegű szerződések újratárgyalásában és átstruktúrálásában az alapulfekvő versenyek COVID-19 miatti elhalasztása, törlése okán.