Szolgáltatások

Irodánk – a sportszektort érintő jogkérdéseken kívül – az alábbi területeken rendelkezik jelentős tapasztalattal és a következő szolgáltatásokat nyújtja:


Befektetések és vállalatfelvásárlások

Term sheet-ek, befektetői megállapodások és üzletrész adásvételi szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása, ehhez kapcsolódó tanácsadás mind induló vállalkozások és shareholder-jeik, mind befektetők részére, továbbá red flag és teljes DD riportok, adatszobák elkészítése minden esetben a megbízóval szorosan együttműködve.


Civil szervezetek és gazdasági társaságok hatékony és testreszabott működési struktúrájának megteremtése 

Gazdasági társaságok, egyesületek, szövetségek és alapítványok alapítása és változásbejegyzési eljárása során történő, az ügyfelek üzleti igényeihez és érdekeihez igazított iratszerkesztés és jogi képviselet, továbbá e szervezetek mindennapi működését érintő jogkérdésekhez kapcsolódó tanácsadás (corporate housekeeping), így különösen belső működési szabályzatok összeállítása, valamint az ügyfélre szabott ingatlan-bérleti szerződések elkészítése és tárgyalása a bérbeadóval.


Ingatlan-átruházás és irodahelyiség-bérlet

Ingatlan-adásvételi és ajándékozási, valamint elővásárlási és vételi jogot alapító szerződések szerkesztése és az illetékes földhivatal előtti képviselet, valamint komplex – többek között built to suit – projektekhez kapcsolódóan ingatlanbérleti szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása akár bérlői akár bérbeadói oldalon.


Komplex szerződések elkészítése, véleményezése és tárgyalása, valamint gyakorlati alkalmazásukhoz kapcsolódó tanácsadás

Irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik finanszírozási jellegű szerződések; jelzálog szerződések, általános szerződési feltételek, felhasználási és kiadói szerződések, vállalkozási és megbízási szerződések, valamint ingatlanbérleti megállapodások elkészítése, véleményezése és tárgyalása, valamint a szerződések aláírását követően azok gyakorlatban történő átültetése és alkalmazása területén angol és német nyelven elsősorban a telekommunikációs, pénzügyi, média, építőipari és sport szektorban.


Online szolgáltatások jogi hátterének megteremtése 

Általános szerződési feltételek, felhasználási feltételek, adatkezelési és cookie szabályzatok elkészítése.


Választottbírósági eljárások, peres képviselet – kiemelkedő tapasztalat kártérítési ügyekben

Választottbírósági vagy peres eljárást megelőző jogi tanácsadás, világosan kommunikált és az ügyre szabottan felépített pertaktika, finanszírozás biztosításához kapcsolódó jogi tanácsadás, eljárás során történő jogi képviselet, beadványok elkészítése, együttműködés szakértőkkel. Irodánk különösen szerződésszegésből és szerződésen kívül okozott károkból eredő kártérítési ügyekben rendelkezik kiemelkedő tapasztalattal


Versenyjog

Gazdasági Versenyhivatal előtti képviselet gazdasági versenyt korlátozó magatartás gyanújával indított ügyekben, bejelentéssel kapcsolatos eljárásban történő tanácsadás és képviselet.